EĞİTİM HİZMEZMETLERİMİZ

 • EĞİTİM HİZMEZMETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMEZMETLERİMİZ

 • İlk Yardım Eğitimi
 • Acil Durumlara Müdahale Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma Yöntemleri Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • Elektrik kaynaklı tehlikelerden korunma eğitimi
 • Kimyasal, biyolojik, fiziksel risklerden korunma eğitimi
 • Çalışanların yasal hav ve sorumlulukları eğitimi