İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

 • İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

 • İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti  (Tüm Tehlike Sınıflarında)
 • Risk Analizi Hazırlanması
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Acil Durumlara Müdahale Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma Yöntemleri Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • Elektrik kaynaklı tehlikelerden korunma eğitimi
 • Kimyasal, biyolojik, fiziksel risklerden korunma eğitimi
 • Çalışanların yasal hav ve sorumlulukları eğitimi