İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

 • İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

 • İşyeri Hekimliği Hizmeti
 • Yardımcı Sağlık Personeli Hizmeti
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • İşitme Testi (Odyometri)
 • Portör Muayenesi
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrarTahlili
 • Kan Grubu Ölçümü
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Kan Şekeri Ölçümü
 • Sarılık Taraması (HepatitB, HepatitC)
 • Kanda Kurşun
 • İdrarda Kurşun
 • İdrarda Fenol
 • İdrarda Hippurik Asit
 • EKG