Kurumsal

Kurumsal

Şirketimiz 2013 Ocak ayında hizmete geçmiş olup, “İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği” alanında hem danışmanlık hem de iş yeri hekimliği hizmeti vermektedir.

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasında ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ yetkisi almaya hak kazanmış olan kuruluşumuz, 09.01.2013 tarihinde yetki belgemizi de alarak faaliyete geçmiş bulunmaktayız.

Firmalardaki iş kazalarını önlemeye yönelik alınan önlemler ile yıl boyunca hiç iş kazası olmamasını hedeflemek asli görevimizdir.